klaipedos Apygardos teismui

Posted by Edvardas Edvardas
Options
Klaipėdos apygardos teismui     2017 m. liepos 17 d.
Kaltinamųjų Giedriaus Grabausko, Žilvino Razmino ir Olego Titorenkos
Reikalavimas

Bendromis JAV, ES, Lietuvos valdžios, TS-LKD partijos, Socialdemokratų partijos. Liberalų sąjūdžio partijos, V.landsbergio ir prezidentų pastangomis įvykdytas neregėto masto nusikaltimas Lietuvos valstybės atžvilgiu. Įvykdytas daugkartinis Lietuvos gynybinių, atsigaminimo ir paveldo išsaugojimo galių sumažinimas.

Tarybų valdžia į Sibirą ištrėmė apie 140 tūkstančių Lietuvos gyventojų, o išvardytos organizacijos ir asmenys šiuolaikiniais trėmimo būdais iš Lietuvos į Vakarų NATO valstybes jau ištrėmė virš 2 milijonų. Tarybų valdžia nuo 1940 metų iki 1952 metų sunaikino apie 1 procentą Lietuvos gyventojų ir lietuvių tautos atsigaminimo galių, o išvardytos organizacijos ir asmenys jau sunaikino apie 90 procentų atsigami-nimo galių. Iškilo didelis pavojus, jog po 20 metų lietuvių ir bendrai Lietuvos senbuvių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuvos valstybė bus galutinai sunaikinta.
Iškilo būtinybė ginti Lietuvos valstybę nuo galutinio sunaikinimo. Savo veiksmais mes to siekėme.
Išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimai, įvykdyti šiuolaikinėmis genocido vykdymo priemonėmis, yra dešimtimis kartų didesni už tarybų valdžios įvykdytus nusikaltimus. Tuo pagrindu mes laikome šias organizacijas ir asmenis, įvykdžiusiais neregėto masto nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ir jos gyventojus, tai yra nusikaltėliais prieš kuriuos būtina kovoti.

Kreipimasis į valdžios organus, žiniasklaidą, prokuratūras ir Prezidentę, nedavė jokių rezultatų, kad būtų sustabdyti šie nusikaltimai. Tie nusikaltimai toliau vykdomi ir jų mastas yra slepiamas bendromis JAV, NATO, ES ir Lietuvos valdžios pastangomis. Žiniasklaidai neleidžiama prabilti apie šiuos nusikaltimus. Demaskuoti šiuos nusikaltimus yra kiekvieno Lietuvos piliečio ir lietuvio pareiga. Su jais galima kovoti tik asmeniškai demaskuojant šią nusikalstamą veiką savo kalbomis ir masiniai platinant proklamacijas. Tuo pagrindu mūsų veikla įtelpa į būtinąjį reikalingumą ir negali būti laikoma nusikalstama. Mūsų proklamacijos nesumažino Lietuvos gynybinio pajėgumo, kurios buvo nukreiptos prieš tuos, kurie įvykdė neregėtai didelį nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę ir daug kartų sumažino jos gynybinį bei atsistatymo pajėgumą. Mūsų veiklos nebaudžia-mumą garantuoja Baudžiamojo kodekso 31 straipsnis, kuris kaltinamajame akte yra nuslėptas.

Baudžiamasis kodeksas
31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas
1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

Kaltinamojo akto dvasioje išvardytos organizacijos ir asmenys laikomi nenusikaltusiais Lietuvos valstybei ir tuo pagrindu visiškai netirta jų nusikalstama veikla. Tokiu būdu nuslėptos kaltinamųjų veiklos priežastys ir veiklos būtinybė.

Kaltinamajame akte visiškai nutylėti šiuolaikiniai tautų naikinimo, valstybės atsigaminimo naikinimo (šiuolaikinio genocido) ir valstybės gynybinių galių mažinimo būdai. Kaltinime visai neišnagrinėta kodėl kaltinamieji šias organizacijas ir kažkokias asmenų grupes  laiko nusikalstamomis. Kaltinamieji visiškai nebuvo apklausti kodėl jie juos laiko įvykdžiusiais ir vykdančiais nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę.

Prie bylos nėra prijungtas Giedriaus Grabausko ir dar 5 asmenų 2014 metų reikalavimas Generalinei prokuratūrai ištirti gyventojų ir rinkėjų klastotes, kurios turėjo didelės įtakos Žemės Referendumo rezultatams.
Prie bylos neprijungtos Giedriaus Grabausko ir Edvardo Satkevičiaus administracinės bylos ir ypač E.Satkevičiaus 2014 11 24 Prašymas Kauno apylinkės teismui, kuriame buvo pateikti oficialūs duomenys ir skaičiavimai įrodantys didelio masto gyventojų skaičiaus kalstotės, jų išvarymą iš Kauno ir nusikalstamą Kauno mero Andriaus Kupčinsko veiklą grobstant valstybės pinigus.

Prie bylos nėra prijungtas E.Satkevičiaus 2015 02 02 Reikalavimas Kauno apygardos prokuratūrai, kuriame pateikti įrodymai apie Kauno gyventojų skaičiaus klastotes ir valstybės pinigų grobstymą prisidengiant klastote, jog Kaune yra virš 300 tūkstančių gyventojų, o ne mažiau 240 tūkstančių.

Prie bylos nėra prijungtas E.Satkevičiaus plačiai interneto priemonėmis platinamas straipsnis „Lietuvos Respublikos (ne Lietuvos), kaip pavyzdinės NATO ir ES narės Prezidentiniai Gineso rekordai“, kuriame pateikiami oficialūs duomenis ir skaičiavimai, rodantys milijonines gyventojų ir rinkėjų klastotes. Šį straipsnį gavo visos prokuratūros, visi teismai, saugumas ir daugelis kitų organizacijų. Šio straipsnio neįtraukimą į bylą mes vertiname kaip sąmoningą įvykių ir tikros padėties klastotę, siekiant nuslėpti išvardytų organizacijų ir asmenų bei A.Kupčinsko nusikalstamą veiką.
Mūsų mitingai ir piketai bei E.Satkevičiaus reikalavimas 2015 02 02 Kauno apygardos prokuratūrai prieš tarybų rinkimus 2015-03-01, Prezidentės ir Kauno mero A.Kupčinsko buvo įvertinti kaip svarbiausia A.Kupčinsko neišrinkimo ir konservatorių pralaimėjimo priežastis ir todėl buvo pradėta ši nusikalstama susidorojimo byla, kurios pradžią apvainikavo krato, įvykdytos 2015- 03-19 d, tuoj po merų ir tarybų rinkimų,

Reikalaujame neatidėliotinai nutraukti šią bylą, kaip paruoštą nusikalstamu būdu, nusikalstamais tikslais ir neturinti nusikaltimo sudėties.
Reikalaujame šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu pradėti baudžiamąją bylą šiuolaikinio genocido vykdytojams ir nusikaltimų masto slėpėjams. Reikalaujame ištirti nusikalstamą TS-LKD partijos, Socialdemokratų partijos ir Liberalų sąjūdžio partijos nusikalstamą veiką ir imtis priemonių jų uždraudimui, kaip įvykdžiusiais daug kartų didesnį nusikaltimą Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai už tarybinį.
Reikalaujame šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu kreiptis į Seimą, kad pradėti apkaltą Prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Kaltinamieji:
        Giedrius Grabauskas

        Žilvinas Razminas

        Olegas Titorenko 2017 m. liepos 17 d.