Remiantiems lietuvių tautos sunaikinimą

Posted by Vytis Vytis
Options
          Remiantiems Europos Sąjungą (ES), NATO, Prezidentę ir Lietuvos valdžią

     Dabar. Lietuvoje turėtų gyventi arti 4,2 milijonų gyventojų, o gyvena tik apie 1,8 milijono. Vykdant šiuolaikinį genocidą be tiesioginių šaudymų, į Vakarų ES ir NATO valstybes nutautinimui laisvanoriškai-priverstinai jau gali būti ištremta iki 2,4 milijono (į Sibirą nuo1940 iki 1952 metų buvo ištremta apie 140000, t.y. 15 kartų mažiau). Tarybų valdžia viso represavo apie 300 tūkstančių. NATO su ES ir Lietuvos valdžia sudavė 7 kart didesnį smūgi lietuvių tautai, negu tarybinė kariuomenė vokiečiams prie Stalingrado. Jie jau išvarė iš Lietuvos apie tris ketvirtadalius darbingo amžiaus žmonių ir arti dviejų trečdalių vaikų. Tai prilygsta dviejų trečdalių ar didesniam lietuvių tautos sunaikinimui.
     ES ir NATO yra nusikalstamos tautas naikinančios organizacijos. Jos turi būti iš esmės pertvarkytos arba panaikintos, o Lietuvoje įvesta savivalda vietoje nusikalstamos konservatorių, liberalų ir socdemų valdžios.
     Pagrindinė lietuvių tautos sunaikinimo priežastis yra ta, kad labai daug Lietuvos senbuvių ir ypač lietuvių, perestrojščikų, konservatorių ir liberalų suklaidinti, remia nusikalstamas tautas naikinančias NATO, ES organizacijas ir Lietuvos valdžią. Tie, perestrojščikų suklaidinti gyventojai, remia gyventojų, vaikų ir rinkėjų skaičiaus klastojimą ir išvarymą į Vakarus. Išvarymo rėmėjai sąmoningai ar nesąmoningai tampa šiuolaikinio genocido bendrininkais ir nusikaltėliais prieš lietuvių tautą.
     Nusikalstama valdžia kartu su ES ir NATO per artimiausius 15 metų siekia išvaryti likusius 1,8 milijono gyventojų. Šiuolaikinio lietuvių tautos genocido be tiesioginių šaudymų nuslėpimui jie sukėlė triukšmą apie didžiulę Rusijos grėsmę, nors po 1952 metų ir ypač po Perestrojkos Rusija lietuvių tautą nenaikina. Ką gins NATO Lietuvoje, jei ji išvarys visus lietuvius iš Lietuvos? Gerbiamieji, nekirskite šakos ant kurios sėdite ir nedarykite sau savižudybės.
 
Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. d., doc., Satkevičius Edvardas, J.I.Kraševskio 6-1, Kaunas 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com. Kaunas 2015 02. 15 d.